Category Management

Category management is vooral ontstaan vanuit de wens van retailers naar meer efficiency. Via een nadruk op marktdata-analyse en tegenwoordig veel op shopper-onderzoek, zou juist een slimme combinatie van deze drie aspecten de basis moeten zijn voor een meer strategische stap richting ‘next level category management’.

De vraag is hoe category management bij retail dan beter kan worden ingevuld. Om als retailer de concurrentie slagvaardig het hoofd te bieden, moet category management sneller en bovenal slimmer worden uitgevoerd. Hierbij zou er veel meer nadruk moeten liggen op - langere termijn - strategisch category management, in plaats van operationeel, zoals nu vaak het geval is. Het implementeren van ‘next level’ category management betekent dat categoriestrategieën elkaar aanvullen, elkaar versterken en tegelijkertijd in dienst staan van de integrale retaildoelstellingen. Pas worden categorieën de aanjagers van de winkelformule. De ‘rol’ (de functie) van de categorie is hier de sleutel. Want welke categoriestrategieën worden ingezet om het gewenste formule-imago te bereiken, bijvoorbeeld via het productaanbod, de prijsstelling en de service? Welke categoriestategieën worden ingezet om meer te verdienen, bijvoorbeeld gericht op marge, omloopsnelheid en efficiency? Dit zijn de basisvragen die moeten worden gesteld om tot een evenwichtig winkelformulebeleid te komen. Hetzelfde proces speelt zich uiteraard al af binnen de categorieën zelf, maar de aandacht zou dus veel meer naar een totaal formuleniveau getild moeten worden.

Next Level Category Management:

  Next-Level-Category-Managem.png

Interesse in support bij de structurering & invulling van uw strategisch plan? Behoefte aan meer up-to-date kennis van de retail vakgebieden? Neem contact op met Ruud Verschuur - Managing Director DriveSight.

Business Toepassing:

Strategie: 
  • Ontwikkeling Strategisch Category Management Plan (overall)
  • Implementatie Category Management Proces & Organisatie 
  • Begeleiding Joint Category Management Projecten

Kennis:

  • Training (open en in-company)
  • Workshops
  • Coaching (persoonlijk en projectmatig)

Performance:  

  • Ontwikkeling KPI dashboard
  • DAP (Direct Assortment Profitability)
  • Schap Effectiviteitsmeting (SpaceDrivers)

 

DriveSight helpt u richting strategische retail toekomst!

DriveSight doet een constante studie naar branche en functionele ontwikkelingen. Dit door participatie binnen diverse management branche- en netwerkgroepen, bedrijfsbezoeken, retail- en winkelbezoeken in binnen- en buitenland, directe contacten met de meest gerenommeeerde marktonderzoekbureau's en de vakpers en verder uiteraard door de diverse klantenopdrachten. Hierdoor blijft DriveSight volledig op de hoogte van relevante business issues en oppportunities binnen en rondom de retailbranche. DriveSight vertaalt deze actuele kennis 'doelmatig eigenwijs' in toepasbare kennisoverdracht en in pragmatische stappenplannen, waarmee klanten verder richting strategische toekomst begeleid worden. Vragen? Neem contact met ons op!

 

Contact

Twitter Facebook LinkedIn Youtube

DriveSight Management Consultancy

Business Center 'Bridges'

Meidoornkade 22

3992 AE Houten (the Netherlands)

Postbus 196

3990 DD Houten (the Netherlands)

T + 31(0)306369119

E info@drivesight.com