Performance Retailing

Hoe klaar is uw retailorganisatie voor het nemen van strategische ´next steps´?

Er zijn nogal wat factoren van invloed op een effectieve retail operatie. Als gevolg hiervan is er wel een erg lange rij aan key performance indicatoren ontstaan. Hierdoor verdwijnt het nodige overzicht en wordt het zeer moeilijk de interactie hiervan te ontdekken. Het door retailers beschouwen van de uitkomsten van het zogenaamde Trinity Model levert niet alleen extra inzicht op, maar leidt juist tot nog relevantere - en vooral strategische - vragen!

- vervolg  -

Naast sturing op productiviteit (zoals arbeidsproductiviteit) is het in het kader van het ontdekken van retail key succesfactoren (effectiviteit) van belang een relatie te leggen met efficiency (b.v. de relatie tussen arbeidsproductiviteit en vloerproductiviteit) en integrale winstgevendheid (b.v. marge in relatie tot omzetsnelheid). Het Trinity Model gaat uit van de volgende drie productiefactoren:

1. Voorraad
2. Ruimte (VVO)
3. Arbeid

De kracht van de reken- en denkwijze van het Trinity Model* is dat - met een minimum aan benodigde gegevens - de uitkomsten inzicht geven in de wisselwerking van de productiefactoren voorraad, verkoopvloeroppervlakte en personeel. Hierdoor ontstaat een basis voor het nemen van strategische beslisingen op winkelformule- en assortimentsniveau op het grensvlak van commercie (o.a. ruimte- / assortment beslissingen) en finance (o.a. working capital / mark-up beslissingen). Dit niet alleen op winkelniveau maar juist ook binnen de relatie van winkelformule-uitgangspunten en assortimentsbepaling (category management). Het kan worden ingezet op zowel winkel- als hoofdkantoorniveau en is daarmee een belangrijk en overzichtelijk instrument voor corporate control.
 
Het Trinity Model levert niet alleen veel extra inzicht op, maar leidt juist tot nog relevantere vragen
 
Om in de dynamische en vaak onoverzichtelijke retailwereld toch het overall overzicht te verkrijgen en om betere en snellere strategische beslissingen te nemen op formule- en assortimentsniveau biedt het Trinity Model een zeer effectief platform!

Interesse in support bij de structurering & invulling van uw strategisch plan? Behoefte aan meer up-to-date kennis van de retail vakgebieden? Neem contact op met Ruud Verschuur - Managing Director DriveSight.

*) Het Trinity Model (ontwikkeld door Robert Lusch, daarom ook het Lusch-model genoemd) is een enorme driver voor betere en snellere beslissingen, zowel op winkel- als op retail hoofdkantoorniveau!Overige artikelen

Strategische Trade Marketing
Lees meer...

Performance Retailing
Lees meer...

Snelle Strategievorming
Lees meer...

Next Level Category Management
Lees meer...

Wat is Spacemanagement nu echt?
Lees meer...

<<  <  1  2  >  >> 

DriveSight helpt u richting strategische retail toekomst!

DriveSight doet een constante studie naar branche en functionele ontwikkelingen. Dit door participatie binnen diverse management branche- en netwerkgroepen, bedrijfsbezoeken, retail- en winkelbezoeken in binnen- en buitenland, directe contacten met de meest gerenommeeerde marktonderzoekbureau's en de vakpers en verder uiteraard door de diverse klantenopdrachten. Hierdoor blijft DriveSight volledig op de hoogte van relevante business issues en oppportunities binnen en rondom de retailbranche. DriveSight vertaalt deze actuele kennis 'doelmatig eigenwijs' in toepasbare kennisoverdracht en in pragmatische stappenplannen, waarmee klanten verder richting strategische toekomst begeleid worden. Vragen? Neem contact met ons op!

 

Contact

Twitter Facebook LinkedIn Youtube

DriveSight Management Consultancy

Business Center 'Bridges'

Meidoornkade 22

3992 AE Houten (the Netherlands)

Postbus 196

3990 DD Houten (the Netherlands)

T + 31(0)306369119

E info@drivesight.com