BEGRIPPENLIJST

Er is binnen en rondom het retail vakgebied nogal eens sprake van begripsverwarring. Naast een onjuiste uitleg van begrippen, kan de oorzaak hiervan liggen bij een verschillende interpretatie ervan en sommige begrippen zijn zelfs aan evolutie onderhevig.
Een basisdefinitie kan heel handig zijn als vertrekpunt voor consistente redeneringen en discussie. Op naar een uniforme retail nomenclatuur!
Deze begrippenlijst is opgenomen in Het Retail en Trade Marketing Modellenboek.