DE PRODUCTGROEP ALS STRATEGISCHE ENTITEIT

Retail concurrentie speelt zich niet alleen af op winkelformule niveau maar ook op categorie niveau. Retail Category Management is vooral ontstaan vanuit de wens van retailers naar betere keten efficiency en de gezamenlijke wens van retailers en merken naar categorie groei. Inmiddels is een volgend niveau noodzakelijk, met meer focus op zowel de inkoop- als de verkoopkant, onderlinge versterking van de categorieën en wederzijdse versterking van de categorieën met de winkelformule, fysiek en online. Bovenstaande gericht op de merkmeerwaarde van de winkelformule en integrale categorie ROI.

TOPICS:

 • 1. Formule

  Wat zijn de beoogde categorie rollen, gericht op de identiteit van de formule? En wat zijn de categorie strategieën, gericht op invulling van de categorie tactieken?

 • 2. Category

  Wat is de toekomstvisie op, en wat zijn de groeidrijvers voor deze categorie?

 • 3. Leveranciers

  Hoe worden de meeste merkmeerwaarde en categorie kennis uit onze leveranciers gehaald?

 • 4. Rendement

  Wat is de bottom-line winstgevendheid van deze categorie en hoe draagt deze integraal bij aan het rendement van de totale winkelformule?

 • 5. Plannen

  Hoe richt je retail category management procesmatig, planmatig en bovenal doelmatig in binnen de organisatie?