MODELLENBOEK

Het Retail en Trade Marketing Modellenboek biedt een overzicht van stappenplannen en modellen die in de praktijk succesvol worden gebruikt, maar niet of nauwelijks zijn gepubliceerd. Retailers en fabrikanten gebruiken deze als management-instrumenten voor de vorming van strategisch marketing- en bedrijfsbeleid en binnen samenwerkingsprojecten. De modellen en stappenplannen zijn niet aan trends en ontwikkelingen onderhevig en behouden daarmee altijd hun waarde, daarom zijn er bewust geen voorbeelden aan gekoppeld, gericht op een lange houdbaarheid van het boek.

Modellen en stappenplannen bieden geen oplossingen maar bieden kennis, geven houvast, inspireren, communiceren, verbinden, dwingen en – bovenal – stellen nieuwe en betere vragen!

Het boek biedt tevens een nuttig overzicht van de belangrijkste vakgebied- en calculatiebegrippen.

Een must-have voor alle professionals die werkzaam zijn in en rondom de vakgebieden en voor het gebruik binnen advanced retail- en trade opleidingen.